The Holmes gene

The ocean wavered, transferring its energy through gentle crests which crushed against the coral below us. The sound of the crushing waves fused with the cheerful laughter from my friends harmoniously. I zoned back in to the energy of my friends as they cheerfully tell stories, sipping away at their gahwa beneath the residential storey buildings shading us from the setting sun. The buildings gave way to a cemented patio that stood just at the edge of the corals with a railed ending; this made up the coffee joint. I loved my gahwa as sweet as they come.

Sand in the bottle [excerpt]

There are many reasons why this small island is the African Hawaii. Timeless attractions such as lighthouse whose trademark is fresh crunchy kachri that one can eat Cliffside while watching the guy sliding his knife effortlessly on the hard coconuts. Fresh mahamri and viazi every morning and the bhajia, viazi and ukwaju in the evening at almost every corner. The warm breeze swaying around the towering palm trees all over the compact island. The vibrant culture pulsating through the ground and its people. The beautiful and breathtaking sandy beaches, crowded town streets where one can find handmade goods and really cheap second hand imports. Mombasa is a fusion of culture, religion and language coexisting in perfect unity.

Wanyika Nyikani

“Mama…?” alimaka Wanyika baada ya kuitwa na nyanyake na kuelezewa kuwa mgeni aliyewasili alikuwa mamake mzazi. Jua lilikuwa limewaka sana na ulikuwa ni msimu wake wa  mwezi  wa Januari ambapo jua huwaka bila msamaha. Lilichoma   kila jani, mimea ikakauka, shamba likabaki kavu na udongo kupasuka pasuka na kufanya machimbo makubwa makubwa kama mikorongo nyikani. Mchana huo, Wanyika alikuwa akisanya mizizi ya viazi vitamu angalau yeye na nyanyake wapate chajio. Imekuwa ni siku ya nne sasa kabla ya kupata chakula cha haja cha kujaza matumbo yao. Mara nyingi walikunywa maji ya moto tu ili kudanganya matumbo yao na kulala. Na asubuhi ilipofika mpango ulikuwa ni kusaka vibarua kutoka kwa majirani angalau wapate posho. Haya ndiyo yaliyokuwa maisha ya  Mgange Nyika, wakati wa msimu wa kiangazi. Matajiri walitoa  vibarua aina kwa majirani zao na kuwapa kibaba cha posho kama malipo badala ya ngwenje.
%d bloggers like this: